text stuff

(we realize it’s weird but so many people asked for help over the past few years that we decided to do it; we were thinking about downloadable versions but it’s pointless because there are some files, but if you really need it, right click and “save page as” / wiemy, że to dziwne, ale tak dużo osób prosiło nas o pomoc przez ostatnie parę lat, że warto to wszystko zebrać w jednym miejscu; nie ma wersji do pobrania bo w artykułach nie chodzi tylko o tekst i obrazki, ale jak komuś zależy to prawy przycisk myszy i “zapisz stronę jako”)

Music production help, FAQ, advices, tips etc – mostly for breakcore in FL Studio but also applies to a lot of different stuff, mainly for beginners

Pomoc w produkcji muzyki, FAQ, porady itd – głównie breakcore w FL Studio ale można też w dużej części odnieść do innych rzeczy, głównie dla początkujących

My stance on internet- and *core-related subgenres

Jak rozumiem “internetowe” style muzyczne

Advertisements